Ekonomiczna analiza prawa

Kategoria: Blog

ekonomia

Ekonomia a prawo

Ekonomia ma na celu analizę sposobów gospodarowania produktami w warunkach ograniczonych zasobów. Ekonomiści analizują jaką ilość towarów warto wyprodukować, by móc zaspokoić potrzeby klientów. Ich badania opierają się na analizie zapotrzebowań klientów oraz czynnikach prawnych. Prawo jest abstrakcyjną i jednoznaczną dyrektywą postępowania, która została wprowadzona w życie przez przedstawicieli państwa. Obejmuje m.in. możliwości i obowiązki przedsiębiorców i pracowników. Zależności między prawem, a ekonomią są podstawą do prowadzenia ekonomicznej analizy prawa.

Ekonomiczna analiza prawa bada normy prawne w oparciu o metody nauk ekonomicznych. Bazując na narzędziach ekonomicznych, wskazuje właściwy kierunek działalności państwa na obszarze prawodawstwa. Analizuje w jaki sposób regulacje prawne przyczynią się do efektywności ekonomii. Bada w jaki sposób wykorzystać prawo, by móc wspomóc działalność ekonomiczną.

Analiza pozytywna i normatywna

Ekonomiczna analiza prawa interpretuje koligacje między prawem a ekonomią. Wpływ systemu norm prawnych na rozwój ekonomii. Analizę tę można podzielić na pozytywną i normatywną.

Analiza ekonomiczna pozytywna ma na celu przewidywanie efektów regulacji prawa i jej wpływu na wydajne funkcjonowanie gospodarki. Za pomocą metod ekonomicznych analizuje i interpretuje, w jaki sposób podjęte regulacje prawne wpłyną na gospodarkę państwa. Przeprowadzana jest przed podjęciem decyzji o planowanej zmianie w systemie prawnym.

Analiza ekonomiczna normatywna wykracza poza pozytywną analizę i wskazuje propozycje zmian w systemie prawnym, które mogą korzystnie wypłać na życie podmiotów społecznych. Eksperci wpierw badają zależności między prawem a ekonomią, a następnie wskazują, które regulacje prawne mogą pozytywnie wpłynąć na gospodarkę.
Zależności między prawem, a ekonomią są bardzo złożone i skomplikowane. Efekty analiz zaprezentowane są w podręcznikach do prawa i ekonomii dostępnych w księgarni ekonomiczno-prawniczej.