Klasyfikacja wyrobów i usług

Znajomość odpowiedniej klasyfikacji wyrobów i usług oferowanych przez przedsiębiorców niezbędna jest do prowadzenia przez nich właściwej polityki podatkowej firmy. Przepisy klasyfikujące wyroby i usługi w Polsce uchwalane są przez Radę Ministrów i niezbędne są również w celu gromadzenia przez władze danych statystycznych, ewidencji i dokumentacji oraz do celów rachunkowości także w urzędowych rejestrach i systemach informacji publicznej. Klasyfikacja takowa ułatwia adekwatne opodatkowanie towarów i usług, doprecyzowuje również kwestie obłożenia osób fizycznych i prawnych podatkiem dochodowym lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów. Dokument ułatwia tworzenie ewidencji podmiotów zajmujących się daną dziedziną gospodarki poprzez grupowanie producentów korzystających z danego surowca, technologii, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu czy rodzaju świadczonych usług. Dokument w założeniu wiąże się z Polską Klasyfikacją Działalności, jak również z analogicznymi regulacjami unijnymi. Dynamika rozwoju gospodarki sprawia, że wraz z wprowadzaniem innowacyjności danych produktów lub powstawaniem nowych wyrobów konieczna jest zmiana kwalifikacji danego produktu czy usługi, a co za tym idzie, wdrożenie odpowiedniej polityki fiskalnej w firmie. Jak właściwie klasyfikować oferowane przez nas usługi? Jak zaliczyć produkt do odpowiedniego grupowania i czy rzeczywiście jest to obowiązek producenta? W świetle szybko zmieniających się przepisów odpowiedzi na te pytania mogą nastręczyć wiele trudności. Dlatego powstało kompendium „Polska klasyfikacja wyrobów i usług PKWiU 2017”, zawierające pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU 2008.

Najnowsza klasyfikacja towarów i usług

Literatura ta przynosi najnowszą klasyfikację towarów i usług. Opisuje najważniejsze zmiany wprowadzone w stosunku do PKWiU z 2008 r. i 2015 r., wliczając m.in. zmianę nazewnictwa niektórych grup, modyfikacje zakresów poszczególnych grupowań, scalanie grup i uporządkowanie symboliki. Pozycja zawiera opisy poszczególnych sekcji wraz z wyjątkami, klucze powiązań z poprzednimi rozwiązaniami prawnymi, jak również suplement do pobrania w formie elektronicznej. Znajduje się w nim kolejny również tekst Klasyfikacji, ale z możliwością edycji niezbędnych dokumentów. Słowo wstępne napisał Wiesław Sasin.