Zamknięcie roku 2016 – książka już w sprzedaży

Zamknięcie roku 2016 – trochę słów o publikacji

Jak co roku wydawnictwo Rachunkowość sp. z o.o. z Warszawy wydało książkę Zamknięcie roku 2016. Książka Zamknięcie roku 2016 wydawnictwa Rachunkowość już do nabycia w promocyjnej cenie w sklepie www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Publikacja Zamknięcie roku to 600 stron profesjonalnej wiedzy na temat zamknięcia ksiąg w każdej firmie wraz z przykładami. Książka Zamknięcie roku 2016 poświęcona jest jak zawsze w całości podatkowemu i księgowemu zamknięciu roku 2016 oraz tematom towarzyszącym (sprawozdania, inwentaryzacja, środki trwałe itp). Wydanie książki Zamknięcie roku na rok 2016 omawia między innymi tak istotne zagadnienia jak:

– bilans oraz rachunek zysków i strat, z odpowiedzią na pytanie, kto skorzysta z uproszczeń
– dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z nowymi wymaganiami unijnymi
– sprawozdanie z działalności, czyli jak je prawidłowo sporządzić i jasno zaprezentować
– obliczanie różnic kursowych i odroczonego podatku wraz z przykładami
– ustalenie dochodu, podatku dochodowego do osób prawnych CIT, podatku dochodowego od osób fizycznych PIT według znowelizowanych przepisów podatkowych

W najnowszym wydaniu książki Zamknięcie roku 2016 autorzy uwzględnili zmiany w ustawie o rachunkowości oraz ustawach podatkowych (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), a także najnowsze interpretacje organów skarbowych (urzędów skarbowych i izb skarbowych), orzeczenia sądów jak również interpretacji Ministerstwa Finansów. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2016 rok, jednakże podmioty w zależności od wielkości: mikro, małe, średnie lub duże – mogą sporządzać je według starych, dotychczasowych wzorów lub nowych, których jest łącznie aż cztery rodzaje. Ponadto jednostkom zostało umożliwione stosowanie przy tym różnych uproszczeń.
Książka Zamknięcie roku 2016 jest de facto przewodnikiem po wyżej wymienionych kwestiach, ułatwiającym sposób sporządzania sprawozdań i ich prawidłowej prezentacji.

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl poleca publikację Zamknięcie roku 2016 wydawnictwa Rachunkowość sp. z o.o. i zaprasza do zakupów. Gwarantowana wysyłka kurierska w dniu zamówienia.