Prowadzenie firmy: rozliczanie świadczeń pracowników

Kategoria: Blog

Prowadzenie działalności gospodarczej może się wiązać z zatrudnieniem pracowników. Obowiązujące przepisy prawa pracy i podatkowego nakładają na przedsiębiorców obowiązki opłaty zaliczki na podatek pracownika oraz rozliczenia jego i siebie z tytułu ubezpieczenia społecznego. Są to jednak dla przedsiębiorców także ewidentne koszty poniesione z tytułu prowadzonej działalności. Jak je rozliczyć? Jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń? Nowelizacja prawa pracy w zakresie uprawnień pracowników i osób ubezpieczonych związanych z rodzicielstwem przyznaje im dodatkowe uprawnienia, jak w kontekście tych przepisów wyliczyć pracownikom długości urlopów i przysługujące im kwoty wynagrodzenia? Właściciele firm, pracownicy księgowości i pracownicy kadrowi, aby dobrze wypełniać swe obowiązki powinni znać obowiązujące przepisy w zakresie kadrowym, płacowym i ubezpieczeń społecznych. Dla nich wszystkich przydatne może się okazać kompendium wiedzy „Kadry i płace 2017. Obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS.”

 Kadry i płace 2017

Publikacja jest zbiorem najważniejszych przepisów z zakresu rozliczania świadczeń pracowniczych z omówieniem nowości w przepisach prawa pracy (m.in. zawieranie umów o pracę, prawa rodzicielsko-opiekuńcze, urlop ojcowski), ubezpieczeniowego (np. zmiana zasad oskładkowania umów zlecenia) czy podatkowego. Książka ma formę przewodnika, zarówno dla osób rozpoczynających dopiero, jak i doświadczonych w prowadzeniu polityki kadrowo-płacowej. Zestawienie zawiera także szeroki wachlarz dokumentów do wykorzystania w bieżącej pracy wraz z przykładami postępowania w określonych, niestandardowych sytuacjach opartych o rzeczywiste przykłady. Tłumaczy w ten sposób, jak dobrze prowadzić politykę kadrową, zarządzać grupą ludzi i rozliczać właściwie finanse pracowników.