Ekonomia. Dział naukowy i zakres działania

Kategoria: Blog

Dział ekonomii

Nauki społeczne składają się z kilku działów zajmujących się badaniem wzajemnych relacji. Dotyczą one zwykle różnorodnych form stosunków międzyludzkich lub analizują powiązania zachodzące między istotami żyjącymi. Jednym z wyjątków jest dział badający oddziaływania pomiędzy istotą żyjącą a materią, człowiekiem a produktem. Nauka ta poszukuje odpowiedzi na pytania typu: co produkować i w jakich ilościach? Kto będzie korzystał z danego produktu? A także przy pomocy jakich technik i technologii produkować?

Ekonomia, bo o niej mowa, to dział nauki społecznej, który zajmuje się analizą sposobów gospodarowania artykułów, w warunkach nieograniczoności ludzkich potrzeb i ograniczoności produktów. Towarów, których wytwarzanie służy do zaspokajania potrzeb człowieka. Dział analizuje procesy gospodarcze oraz sposoby gospodarowania w warunkach ograniczoności zasobów.

Zakres zainteresowań

Pojęcie ekonomii znane jest od czasów starożytnych. Po raz pierwszy użyte zostało na przełomie V i VI p.n.e. przez historyka i myśliciela Ksenofonta. Filozof twierdził, że ekonomia ma charakter nauki o gospodarstwie i zarządzaniu majątkiem. Pojęcie rozwinął Arystoteles twierdząc, że jest to nauka o prawach gospodarstwa domowego. Pojęcie funkcjonowało w społeczeństwie niemal od zawsze, jednak jako system naukowy, zaczęło być postrzegane dopiero w XVIII wieku za sprawą Adama Smitha i Davida Ricardo.

Współczesna ekonomia analizuje i opisuje zjawiska społeczne. Śledzi i rozważa gospodarcze aspekty ludzkiej działalności. Dokonuje teoretycznej analizy i poszukuje prawidłowego procesu gospodarowania. Wyjaśnia także powody i naturę zjawisk zachodzących podczas procesów gospodarczych. Lista zagadnień, wokół których oscyluje dział ekonomii jest bardzo długa. Jednak wszelkie działania ekonomiczne można sprowadzić do poszukiwania i analizy opłacalnej metody gospodarowania produktami. Zadaniem współczesnych ekonomistów jest analiza oddziaływań handlu zagranicznego i wzajemnych powiązań gospodarczych na świecie.

Ekonomia jest bardzo złożonym pojęciem, dotyczącym wielu kwestii. Są one dokładne prezentowane w podręcznikach do ekonomii dostępnych w księgarniach internetowych.