Wydawnictwo HR Services – publikacje z zakresu kadr i płac

wydawnictwo hr services

Wydawnictwo HR Services

jest to wydawnictwo specjalizujące się w wydawaniu książek i publikacji z zakresu szeroko rozumianych kadr i płac. Od wielu lat wydawnictwo HR Services dostarcza osobom zajmującym się kadrami i płacami rzetelną i bardzo praktyczną wiedzę, według najnowszego stanu prawnego. Domeną tego wydawnictwa jest to, że zajmując się tylko i wyłącznie tematyką płac i kadr, niczym innym.

Wydawnictwo HR Services współpracuje tylko i wyłącznie z wybitnymi specjalistami w tematyce kadr i płac, mającymi renomę w tej branży. HR Services ze szczególną starannością wybiera autorów swoich książek. Są wśród nich wieloletni inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, szefowie działów kadrowo-płacowych, prawnicy, trenerzy i konsultanci oraz wykładowcy akademiccy. Dzięki temu, publikacje wydawnictwa HR Services zawierają zarówno aktualną wiedzę prawną, jak i wskazania dotyczące najlepszych praktyk, omówienia popełnianych błędów i sposobów ich unikania.

Dzięki tej niespotykanej na rynku kombinacji wiedzy i praktyki powstała seria wydawnicza „Od A do Z”. Jest to seria pisana przez praktyków dla praktyków. W książkach z tej serii czytelnik odnajdzie wyjaśnienia problemów m.in. z takich obszarów jak: prawo pracy, kadry i płace, naliczanie wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń społecznych, czas pracy, świadectwa pracy. Czytelnik dzięki temu otrzymuje przystępne wyjaśnienia zawiłych kwestii i obowiązujących przepisów prawa. Autorzy wydawnictwa HR Services nie unikają tematów trudnych, dla których brak jest jasnych uregulowań prawnych. Wskazują najlepsze stosowane praktyki i przytaczają aktualne orzecznictwo sądów oraz oficjalne i najnowsze stanowiska organów podatkowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nakładem wydawnictwa HR Services ukazało się dotychczas:

Płace od A do Z aut. Monika Cieślak, Płace od A do Z Ćwiczenia aut. Monika Cieślak, Kadry od A do Z aut. Monika Cieślak, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z aut. Piotr Ciborski, Monika Cieślak, Czas pracy od A do Z aut. Monika Frączek, Monika Cieślak, Świadectwo pracy A do Z aut. Monika Frączek, Monika Cieślak, Dokumentacja pracownicza od A Dokumentacja pracownicza od A do Z, Telepraca i praca zdalna od A do Z, Rozwiązywanie umów o pracę od A do Z, PPK a lista płac od A do Z, Urlopy pracownicze od A do Z, Poradnik pracodawcy na czas pandemii aut. Monika Frączek, Monika Cieślak
oraz liczne artykułu poświęcone problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

Autorami piszącymi dla wydawnictwa HR Services są m.in

MONIKA CIEŚLAK – wydawnictwo HR Services

prawnik, ukończyła MBA dla Kadry HR i studia podyplomowe Szkolenia i rozwój na WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła prawo oraz studia podyplomowe Psychologia Zarządzania Personele. Jest doświadczonym praktykiem, będąc szefem działu personalnego, przez ponad 20 lat na co dzień zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, w szczególności zatrudnianiem i zwalnianiem, płacami, prawem podatkowym i ubezpieczeniami społecznymi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac, optymalizacją kosztów zatrudnienia, PPK, opodatkowaniem i oskładkowaniem świadczeń pracowniczych. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Autorka i współautorka kilkuset publikacji, w tym książkowych. Od roku 2004 działa jako niezależny konsultant, szkoleniowiec, audytor HR. Od 2008 r. prowadzi firmę doradczą HR Services Monika Cieślak zajmującą się doradztwem w zakresie miękkiego i twardego HR oraz wydawaniem publikacji prawniczych z zakresu prawa pracy. Jako trener przeprowadziła setki szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu kadr i płac. Zna dwa języki obce: angielski i francuski. Szkoli, doradza oraz sporządza raporty i opinie HR po angielsku i po francusku. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, w języku: polskim, angielskim i francuskim.

PIOTR CIBORSKI

ekspert prawa pracy z prawie 30-sto letnim doświadczeniem. Prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie twardego HR. Wieloletni inspektor pracy i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Jest doświadczonym trener współpracującym z firmami szkoleniowymi, np. Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy. Jest doradcą i stałym współpracownikiem wielu przedsiębiorstw i instytucji. Autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych.

MONIKA FRĄCZEK

prawnik, specjalista prawa pracy, uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie (główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz uczestnik prac legislacyjnych z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej. Współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi.