Komentarze 2018 do Planów kont i Zakładowych planów kont

plan kont komentarz 2018

Plan kont Komentarz 2018

Plan kont Komentarz 2018 to dość często poszukiwana publikacja omawiająca zagadnienia z zakresu prawidłowego prowadzenia planu kont w jednostkach gospodarczych. Na rynku znajduje się kilka pozycji omawiających problematykę planów kont wraz z komentarzem. Które publikacje wybrać, na co zwrócić uwagę. Poniżej prezentujemy pozycję, na które warto zwrócić uwagę, albowiem są najlepszymi na rynku opracowaniami zajmującymi się problematyką planów kont.

Plan kont z komentarzem 2018 Handel, produkcja, usługi Wydanie 20

plan kont komentarz 2018

plan kont z komentarzem 2018

Książka Plan kont Komentarz 2018 autorstwa Jerzego Gierusza wydawnictwa ODDK to ukazująca się od wielu lat (jest to już 20 wydanie książki) publikacja poświęcona tematyce zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w firmach handlowych, produkcyjnych oraz usługowych. Prezentowany komentarz 2018 do planu kont zawiera w szczególności omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych, charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach, założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.in. zasad tworzenia polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i przeprowadzania inwentaryzacji. Stan prawny książki to 1 stycznia 2018 r. Prezentowana książka zawiera wywód oraz całościowe i kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje. Są to ważne atuty tej publikacji.

Zakładowy plan kont z komentarzem 2018 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

komentarz 2018 do zakładowego planu kont

zakładowy plan kont z komentarzem 2018

Publikacja Zakładowy plan kont z komentarzem 2018 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą to już 28 wydanie książki autorstwa wybitnego znawcy tematyki planów kont Mariana Pałki. Książka wydawnictwa EKSPERT.  Niniejszy Zakładowy plan kont z komentarzem 2018 przedstawia zasady prowadzenia rachunkowości w firmach, opracowany został na bazie nowego polskiego prawa bilansowego oraz zawiera aktualne regulacje narzucone w ustawie o rachunkowości, rozporządzeniach wykonawczych, jak i w przepisach podatkowych CIT i PIT oraz VAT. Stan prawny komentarza do planu kont to 2.01.2018 r. Publikacja uwzględnia najbardziej aktualne interpretacje Ministra Finansów oraz wytyczne wynikające z Krajowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Zakładowy plan kont dla Sp. z o.o. 2018

Zakładowy plan kont 2018

Zakładowy plan kont dla Sp. z o.o. 2018

Niniejsza książka to opracowanie zakładowego planu kont dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rok 2018. Publikacja zawiera wzorcowe opracowanie Zakładowego Planu Kont dla spółki z o.o.  na rok 2018 i lata następne ze wskazaniem zasad i sposobów rachunkowości według znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Książka prezentuje trójwariantowy plan kont dla spółki małej, średniej i dużej z opisem funkcjonalnym kont syntetycznych, komentarzem i zasadami budowania kont analitycznych.