ZAMKNIĘCIE ROKU 2021 – książka wydawnictwa Rachunkowość

zamknięcie roku 2021

Zamknięcie roku 2021

Zamknięcie roku 2021 to najnowsze wydanie książki o podatkowym i rachunkowym zamknięciu roku 2021 warszawskiego wydawnictwa Rachunkowość sp. z o.o. Książkę napisał m.in. redaktor naczelny tego wydawnictwa Zdzisława Fedak.

Najnowsze wydanie książki Zamknięcie roku uwzględnia duże zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące w szczególności formy sprawozdań finansowych. Najnowsze regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2020 rok. Publikacja zawiera liczne zmiany, w tym przybliża dużą nowelizację ustawy o podatku VAT. Podmioty w zależności od wielkości tj. średnie i duże, małe, mikro, mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje). Mogą przy tym stosować opcjonalnie różne uproszczenia. Opracowanie Zamknięcie roku 2021 jest jedynym w swoim rodzaju przewodnikiem po zawiłych przepisach podatkowo-rachunkowych. Najnowsze wydanie jest zaktualizowana i wzbogacone o najnowsze zmiany. w tematyce.

W przedmiotowej książce wydawnictwo Rachunkowość, a właściwie autorzy poszczególnych rozdziałów, szczegółowo omawiają sposób sporządzania sprawozdań finansowych. Ponadto w publikacji o zamknięciu roku 2020 na praktycznych przykładach wyjaśniono budzące duże wątpliwości zagadnienia różnic kursowych i odroczonego podatku dochodowego. Książka zawiera także wytyczne i wskazówki, jak sporządzić w sposób prawidłowy sprawozdanie z działalności firmy. Ponadto podpowie jak umiejętnie zaprezentować wnioski płynące z tego sprawozdania oraz ze sprawozdania finansowego pod kątem treści, jak i formy.

Zamknięcie roku wiąże się nierozerwalnie z ustaleniem właściwego dochodu do opodatkowania. Dlatego obszernie omówiono również zasady ustalania zarówno przez podatników CIT jak i PIT – przychodów i kosztów z działalności gospodarczej. W prezentowanej książce uwzględniono zmiany przepisów podatkowych obowiązujące od 2020 roku i w latach następnych. Zawarte są także najnowsze interpretacje organów skarbowych i judykaturę sądów. W książce szczegółowo omówiono sposób sporządzania podstawowych sprawozdań, wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Dużo miejsca poświęcono także sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże, rachunkowi przepływów pieniężnych oraz zestawieniu zmian w kapitale własnym.