Blog

wydawnictwo hr services
Blog

Wydawnictwo HR Services – publikacje z zakresu kadr i płac

Wydawnictwo HR Services jest to wydawnictwo specjalizujące się w wydawaniu książek i publikacji z zakresu szeroko rozumianych kadr i płac. Od wielu lat wydawnictwo HR Services dostarcza osobom zajmującym się kadrami i płacami rzetelną i bardzo praktyczną wiedzę, według najnowszego stanu prawnego. Domeną tego wydawnictwa jest to, że zajmując się tylko i wyłącznie tematyką płac...

Czytaj dalej ›

Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP
Blog

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy czyli BHP w praktyce

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy (w skrócie BHP) to często i powszechnie używana nazwa definiująca zbiór reguł w zakresie bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy oraz jej nadzorowania. BHP to także oddzielna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W obrębie BHP znajdują się w szczególności zagadnienia z zakresu ergonomii, ekonomiki pracy,...

Czytaj dalej ›

zamknięcie ksiąg rachunkowych
Blog

Zamknięcie roku

Zamknięcie roku Zamknięcie roku w znaczeniu zamknięcia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa ma olbrzymie znaczenie pod kątem prawidłowego funkcjonowania każdego podmiotu. Główny księgowy lub kierownik jednostki przeważnie kilka miesięcy przed zakończeniem danego roku obrotowego powinien zaplanować związane z tym czynności. Zasady zamykania ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego,  a następnie ich otwierania na początek następnego roku, zawarte...

Czytaj dalej ›

plan kont komentarz 2018
Blog

Komentarze 2018 do Planów kont i Zakładowych planów kont

Plan kont Komentarz 2018 Plan kont Komentarz 2018 to dość często poszukiwana publikacja omawiająca zagadnienia z zakresu prawidłowego prowadzenia planu kont w jednostkach gospodarczych. Na rynku znajduje się kilka pozycji omawiających problematykę planów kont wraz z komentarzem. Które publikacje wybrać, na co zwrócić uwagę. Poniżej prezentujemy pozycję, na które warto zwrócić uwagę, albowiem są najlepszymi...

Czytaj dalej ›

MSSF
Blog

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF – definicja pojęcia

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w skrócie MSSF (z angielskiego International Financial Reporting Standards, IFRSs) jest to zbiór standardów rachunkowości, powiązanych z nimi interpretacji, zatwierdzonych i wydawanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, RMSR (z angielskiego International Accounting Standards Board, IASB). Celem i zamierzeniem wprowadzania MSSF jest zapewnienie bezpośredniej porównywalności sprawozdań finansowych...

Czytaj dalej ›

zamknięcie roku 2017
Blog

ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 – książka wydawnictwa Rachunkowość

Zamknięcie roku 2017 Zamknięcie roku 2017 to najnowsze wydanie książki o podatkowym i rachunkowym zamknięciu roku 2017 warszawskiego wydawnictwa Rachunkowość sp. z o.o. Książka napisana jest pod redakcją redaktora naczelnego tego wydawnictwa Zdzisława Fedaka. W najnowszym wydaniu książki Zamknięcie roku wzięto pod uwagę duże zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące w szczególności formy sprawozdań finansowych. Najnowsze...

Czytaj dalej ›

podatek dochodowy od osób fizycznych 2017
Blog

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017 Jakie opracowanie wybrać

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017 w Polsce to ustawa, która reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym osoby fizyczne. Inaczej mówiąc jest to podatek od dochodów osobistych. Z definicji prawa podatkowego jest to podatek należący do grupy podatków bezpośrednich, obejmujący dochody uzyskiwane w danym roku obrachunkowym przez osoby fizyczne. W skrócie nazywany jest podatkiem PIT. Jak co...

Czytaj dalej ›

Ustawa ordynacja podatkowa Komentarz
Blog

Ordynacja podatkowa Komentarz 2017 – najlepsze komentarze

Ordynacja podatkowa Komentarz 2017 – najlepsze komentarze do ustawy Ordynacja podatkowa Ordynacja Podatkowa Komentarz 2017 – Jak co roku, również na początku 2017 roku, ukazały się opracowania i komentarze poświęcone ustawie Ordynacja podatkowa. Ustawa Ordynacja podatkowa została uchwalona w dniu 29 sierpnia 1997 roku. Jej celem była regulacja polskiego prawa podatkowego materialnego i formalnego (postępowania...

Czytaj dalej ›

Leksykon podatku dochodowy od osób fizycznych
Blog

Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017 już w sprzedaży

Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017 Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017 Oficyny Wydawniczej UNIMEX już do nabycia w ksiegarnia-wrzeszcz.pl w najniższej cenie. Aktualne wydanie książki to prawie 1300 stron istotnych informacji o praktycznym stosowaniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.  Autor Ryszard Kubacki w swojej pozycji omawia w przystępny i...

Czytaj dalej ›