Blog

Książka Zamknięcie roku 2019
Blog

Zamknięcie Roku 2019 w świetle ustawy o rachunkowości

Zamknięcie roku 2019 Zamknięcie roku 2019 – rok obrotowy, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, to rok kalendarzowy lub inny okres trwający pełnych kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, stosowany także do celów podatkowych. Rok obrotowy określa statut albo umowa, na podstawie której utworzono spółkę. Jeżeli działalność spółki rozpoczęła się w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to księgi...

Czytaj dalej ›

Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP
Blog

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy czyli BHP w praktyce

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy (w skrócie BHP) to często i powszechnie używana nazwa definiująca zbiór reguł w zakresie bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy oraz jej nadzorowania. BHP to także oddzielna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W obrębie BHP znajdują się w szczególności zagadnienia z zakresu ergonomii, ekonomiki pracy,...

Czytaj dalej ›

zamknięcie ksiąg rachunkowych
Blog

Zamknięcie roku

Zamknięcie roku Zamknięcie roku w znaczeniu zamknięcia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa ma olbrzymie znaczenie pod kątem prawidłowego funkcjonowania każdego podmiotu. Główny księgowy lub kierownik jednostki przeważnie kilka miesięcy przed zakończeniem danego roku obrotowego powinien zaplanować związane z tym czynności. Zasady zamykania ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego,  a następnie ich otwierania na początek następnego roku, zawarte...

Czytaj dalej ›

plan kont komentarz 2018
Blog

Komentarze 2018 do Planów kont i Zakładowych planów kont

Plan kont Komentarz 2018 Plan kont Komentarz 2018 to dość często poszukiwana publikacja omawiająca zagadnienia z zakresu prawidłowego prowadzenia planu kont w jednostkach gospodarczych. Na rynku znajduje się kilka pozycji omawiających problematykę planów kont wraz z komentarzem. Które publikacje wybrać, na co zwrócić uwagę. Poniżej prezentujemy pozycję, na które warto zwrócić uwagę, albowiem są najlepszymi...

Czytaj dalej ›

MSSF
Blog

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF – definicja pojęcia

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w skrócie MSSF (z angielskiego International Financial Reporting Standards, IFRSs) jest to zbiór standardów rachunkowości, powiązanych z nimi interpretacji, zatwierdzonych i wydawanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, RMSR (z angielskiego International Accounting Standards Board, IASB). Celem i zamierzeniem wprowadzania MSSF jest zapewnienie bezpośredniej porównywalności sprawozdań finansowych...

Czytaj dalej ›

zamknięcie roku 2017
Blog

ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 – książka wydawnictwa Rachunkowość

Zamknięcie roku 2017 Zamknięcie roku 2017 to najnowsze wydanie książki o podatkowym i rachunkowym zamknięciu roku 2017 warszawskiego wydawnictwa Rachunkowość sp. z o.o. Książka napisana jest pod redakcją redaktora naczelnego tego wydawnictwa Zdzisława Fedaka. W najnowszym wydaniu książki Zamknięcie roku wzięto pod uwagę duże zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące w szczególności formy sprawozdań finansowych. Najnowsze...

Czytaj dalej ›

podatek dochodowy od osób fizycznych 2017
Blog

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017 Jakie opracowanie wybrać

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017 w Polsce to ustawa, która reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym osoby fizyczne. Inaczej mówiąc jest to podatek od dochodów osobistych. Z definicji prawa podatkowego jest to podatek należący do grupy podatków bezpośrednich, obejmujący dochody uzyskiwane w danym roku obrachunkowym przez osoby fizyczne. W skrócie nazywany jest podatkiem PIT. Jak co...

Czytaj dalej ›

Ustawa ordynacja podatkowa Komentarz
Blog

Ordynacja podatkowa Komentarz 2017 – najlepsze komentarze

Ordynacja podatkowa Komentarz 2017 – najlepsze komentarze do ustawy Ordynacja podatkowa Ordynacja Podatkowa Komentarz 2017 – Jak co roku, również na początku 2017 roku, ukazały się opracowania i komentarze poświęcone ustawie Ordynacja podatkowa. Ustawa Ordynacja podatkowa została uchwalona w dniu 29 sierpnia 1997 roku. Jej celem była regulacja polskiego prawa podatkowego materialnego i formalnego (postępowania...

Czytaj dalej ›

Leksykon podatku dochodowy od osób fizycznych
Blog

Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017 już w sprzedaży

Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017 Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017 Oficyny Wydawniczej UNIMEX już do nabycia w ksiegarnia-wrzeszcz.pl w najniższej cenie. Aktualne wydanie książki to prawie 1300 stron istotnych informacji o praktycznym stosowaniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.  Autor Ryszard Kubacki w swojej pozycji omawia w przystępny i...

Czytaj dalej ›