bilansowe zamknięcie roku 2021

zamknięcie ksiąg rachunkowych
Blog

Zamknięcie roku

Zamknięcie roku Zamknięcie roku w znaczeniu zamknięcia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa ma olbrzymie znaczenie pod kątem prawidłowego funkcjonowania każdego podmiotu. Główny księgowy lub kierownik jednostki przeważnie kilka miesięcy przed zakończeniem danego roku obrotowego powinien zaplanować związane z tym czynności. Zasady zamknięcia roku Zasady zamykania ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego,  a następnie ich otwierania na początek...

Czytaj dalej ›