Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

MSSF
Blog

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF – definicja pojęcia

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w skrócie MSSF (z angielskiego International Financial Reporting Standards, IFRSs) jest to zbiór standardów rachunkowości, powiązanych z nimi interpretacji, zatwierdzonych i wydawanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, RMSR (z angielskiego International Accounting Standards Board, IASB). Celem i zamierzeniem wprowadzania MSSF jest zapewnienie bezpośredniej porównywalności sprawozdań finansowych...

Czytaj dalej ›